Skip to content

Flått og flåttbehandling av hund

Skogflåtten (Ixodes ricinus) kan være til plage for både dyr og mennesker. De trenger et relativt mildt og fuktig klima. Flåtten er aktiv når utetemperaturen er høyere enn +5 ºC. Flått finnes spesielt langs kystnære strøk og innover i lavlandet.

Flåtten er aktiv fra februar/mars til oktober/november, men har størst aktivitet i sommermånedene. Skogflåtten har flere utviklingstrinn og er en såkalt trevertstflått, der hvert stadie suger blod fra en vert. Mellom hvert stadium går det ett år. Flåtten starter som larver og blir deretter nymfer før de blir voksne flått. Hele livssyklusen tar ca 3 år. Larvene suger blod fra mindre smågnagere og fugler, mens nymfene og de voksne hunnene kan suge blod på større dyr og mennesker. En hunnflått kan legge flere tusen egg i vegetasjonen.  Ettersom flåtten suger blod fra flere verter i løpet av livssyklusen kan de ta opp og overføre smittsomme sykdommer. (virus, bakterier og parasitter).

De mest aktuelle smittsomme-sykdommene er:

– Bakterien Borrelia burgdorferi som kan gi Borreliose hos hund og mennesker. Inkubasjonstiden (tiden det tar før hunden utvikler symptomer) kan være lang, inntil 2-6 måneder. Hos mange hunder vil sykdommen forløpe uten symptomer (subklinisk infeksjon), disse hundene vil ikke utvikle behandlingstrengende klinisk sykdom. De vanligste symptomene på Borrelia-infeksjon hos hund er nedsatt apetitt, nedstemthet, halthet og feber.

– Bakterien Anaplasma phagocytophilum, som kan angripe hvite blodceller hos hund. Som kan gi feber, nedsatt matlyst, nedstemthet og stivhet (smerter i muskler og skjelett). Infeksjonen kan ofte påvises med blodutstryk og blodprøver.

Flåtten kan også gi lokale infeksjoner i huden på bittstedet.