Skip to content

Vaksinering av hund

Hva er vaksine og hvorfor vaksinerer vi?

Vaksine er svekkede eller døde smittestoffer som tilføres kroppen for å gjøre den mer motstandsdyktig/immun mot den aktuelle sykdommen. Vaksinen får kroppen til å lage antistoffer mot det aktuelle agens, slik at når kroppen kommer i kontakt med sykdommen vil den ha et forsvar som kan stoppe smitten i kroppen helt eller gjøre at sykdomsforløpet blir betydelig mildere og tryggere for pasienten

Vi vaksinerer for at det enkelte individet ikke skal bli syk(enkeltimmunitet), men vaksinering har også en stor samfunnsmessig betydning. Når de fleste individer er vaksinert går smittepresset ned, og vi kan på denne måten klare å bekjempe eller utrydde sykdommer helt (flokkimmunitet).

Hva vaksinerer vi hundene våre mot i Norge

Norge er på mange måter et heldig land, og vi har lite farlige/alvorlige sykdommer på hund til sammenligning med andre land. Men siden det i dag er så lett å ta med hunden på ferie eller importere hunder fra utlandet må vi også regne med at smittepresset inn til Norge øker med tiden.

I Norge i dag inngår kennelhoste, smittsom leverbetennelse, valpesyke og parvovirus i vaksineprogrammet.

Andre vaksiner som gis til reisende hunder er Rabies og leptospirose. Og mindre vanlige vaksiner i Norge er vaksine mot borreliose.

Kennelhoste er en luftveisinfeksjon som kan gi kraftige forkjølelsessymptomer hos uvaksinerte hunder.  Som vi kjenner til hos influensavirus hos mennesker forandrer dette viruset seg noe fra år til år. Da vaksinene ikke oppdateres like ofte vil man kunne utvikle sykdom selv om man er vaksinert, men symptomene blir mye mildere og sykdommen går raskere over. Hos uvaksinerte individer vil symptomene kunne være kraftige og sjansen for å utvikle kompliserte (sekundære) infeksjoner som f.eks. lungebetennelse er mye større.

Smittsom leverbetennelse er en sykdom vi tidligere ikke fryktet så mye her i Norge. Imidlertid har det den siste tiden vært påvist tilfeller av denne sykdommen på Østlandet .  Sykdommen er veldig smittsom og potensielt dødelig. Viruset angriper lever og andre indre organger. Hunder som følger anbefalt vaksineprogram bør være trygge mot denne sykdommen.

Valpesykevirus er en svært smittsom og akutt virussykdom hos dyr i hundeslekten (hund, rev, ulv, ilder)Virussykdommen er svært alvorlig og dødeligheten er høy. Valper er mest utsatt, men hunder i alle aldre kan få sykdommen. Vaksinen beskytter svært godt mot sykdommen. Sykdommen er svært sjelden i Norge, men med mer reising og transport av dyr kan det komme virus til Norge også. Våre skandinaviske naboland har påvist smitte via importerte gatehunder fra sør og øst Europa.

Parvovirus er et virus som angriper hundens mage- og tarmslimhinne. Sykdommen er alvorlig og kan være livstruende. De fleste hunder i Norge er vaksinert mot Parvovirus, noe som gjør at sykdommen er relativt uvanlig i Norge. Vaksinen gir bra beskyttelse mot parvovirus.

Rabies er en svært fryktet og dødelig virussykdom. Detter er også en zoonose, noe som betyr at mennesker kan smittes fra dyr. Sykdommen forårsaker hundegalskap, en hjernehinnebetennelse, og det finnes ingen behandling mot sykdommen. Norge er per dags dato rabiesfritt land, det vil si at alle hunder som reiser fra rabiespåviste land og inn til Norge skal være vaksinert mot rabies.

Leptospirose forekommer spesielt hos importerte hunder, og er en potensiell zoonose. Uten behandling kan sykdommen få et kronisk forløp med dødelig utgang. Det anbefales at hunder som reiser til eller fra land med endemisk forekomst bør vaksineres.

Borreliose er en flåttboren bakteriell infeksjonssykdom hos dyr og mennesker. Utbredelsen av borrelia hos flåtten er ukjent, men det kan være en billig forsikring å vaksinere hunder som oppholder seg i områder med mye flått mot borreliose.

Nye oppdaterte vaksineanbefalinger for hund

WSAVA (The Wold small animal veterinary assosiation) anbefaler at alle hunder får fordelene av å vaksineres, både med tanke på enkeltimmunitet og flokkimmunitet. Den vanligste anbefalingen har vært at alle hunder skal vaksineres ved 12 ukers alder. Men ifølge WSAVA er det 10 % av valpene som ikke oppnår god nok respons ved 12 ukers vaksinen sin. Årsaken til dette kan skyldes at valpene ved 12 ukers alder fortsatt har antistoff i kroppen fra morsmelken, noe som igjen bryter ned vaksinen og hindrer optimal respons. Nye anbefalinger er derfor at alle valper skal revaksineres også ved 16 ukers alder. Valper som lever under høyt smittepress kan vaksiners fra 8 ukers alder, deretter gis henholdsvis 12 og 16 ukers vaksine.

Etter 2 påviste utbrudd av smittsom leverbetennelse nå i år, anbefaler veterinærer og veterinærhøyskolen nå også vaksine ved 12 og 16 ukers alder i Norge.