Skip to content

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Go' Boksen samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Go' Boksen er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

  1. Når samler Go' Boksen inn personopplysninger?
  2. Dine rettigheter
  3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
  4. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
  5. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Datatilsynet

1. Når samler Go' Boksen inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har deltatt i en konkurranse i vår regi.
  • Du er eller har i løpet av det siste året vært kunde hos oss.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til postkasse@goboksen.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn (datatilsynet.no)

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger (datatilsynet.no)

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting (datatilsynet.no)

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning (datatilsynet.no)

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere (datatilsynet.no)

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet (datatilsynet.no)

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på post@goboksen.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker www.goboksen.no, bruker vi ulike verktøy, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Go' Boksen bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Klikk her for å se hvilke cookies som benyttes på Go' Boksen og administrer ditt samtykke.

4. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Abonnere på nyhetsbrev

Go' Boksen sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder tilbud og informasjon fra oss og våre samarbeidspartnere.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Go' Boksen bruker en databehandler, Drip.com, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Drip.com som drifter databasen der e-postadressene lagres.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Dokumentasjon av samtykke gjennom dobbelt opt-in i e-post

Når du melder deg på nyhetsbrevet får du informasjon om hva vi samler inn og hvorfor. Ved å melde deg på brevet samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Påmeldingen må bekreftes ved å klikke på en lenke i e-post, såkalt dobbelt opt-in. Det er for at vi skal kunne dokumentere din påmelding til nyhetsbrevet.

5. Informasjonssikkerhet og databehandlere hos Go' Boksen

Logging

Go' Boksen har alminnelige sikkerhetslogger i ordresystemene, og sikkerhetsansvarlig har fått delegert ansvaret for dette.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre tilsynets IKT-infrastruktur.

Go' Boksens bruk av databehandlere

Go' Boksen har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter og utvikler en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter.