Skip to content

Generelle salgsbetingelser Go’ Boksen

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter til forbrukere gjennom goboksen.no og alle andre salgskanaler Go’ Boksen AS besitter. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Aldersgrense for bestilling av Go’ Boksen er 18 år.

2 Abonnement

Når du bestiller Go’ Boksen går du inn på en abonnementsordning. Det innebærer at du får regelmessige forsendelser med det produktet du har valgt eller tilsvarende produkter, i et fastsatt intervall. Du forplikter deg til å motta og betale for leveranser i oppsigelsesperioden.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på abonnementet eller avslutte før neste utsendelse, gi oss beskjed senest 14 dager etter at du mottar Go’ Boksen i postkassen. Oppsigelse må være mottatt av oss før boksen sendes ut. Avsluttning av abonnementet gjelder fra datoen vi mottar oppsigelse, dersom en boks allerede er sendt ut fra vårt lager, gjelder oppsigelsen fra neste boks.

Dersom du ønsker å endre leveranseintervall eller avslutte abonnementet, kan dette gjøres enkelt ved å kontakte Kundeservice på e-post post@goboksen.no.

3 Priser

Alle priser er inkludert mva. totalkostnad vil fremkomme før bestilling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (som porto, ekspedisjonsgebyr osv.). Go’ Boksen forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer forårsaket av endringer i skatter, avgifter, gebyrer eller valutakurser, samt økt varekost og innføring av porto. Prisøkninger vil bli varslet på forhånd. Ved betaling med betalingskort, aksepterer du at Go’ Boksen AS belaster ditt betalingskort før utsendelse av neste sending.

Samtlige priser kan endres. Økninger i pris kan endres med minimum 30 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse. Melding om prisendringer sendes til e-postadressen som du har oppgitt på min side. Du kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Go’ Boksen forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

4 Betaling

For å unngå gebyrer ved for sen betaling, anbefaler vi at du overholder betalingsfristen. Ved utelatt betaling vil du bli belastet med det til enhver tid lovfestede purregebyr.

Go’ Boksen forbeholder seg retten til å gjøre en vurdering før det gis fakturakreditt.

5 Reklamasjon

Dersom en vare er levert med feil eller mangler kan du enten kreve å få et nytt produkt, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

6 Personopplysninger og adresseendringer

Vi oppbevarer kun opplysninger som er relevant for ditt kundeforhold til oss, for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine persondata vil aldri videresendes/-selges til en tredjepart.

Du skal straks varsle Kundeservice om adresseendring og andre forhold av betydning for abonnementsforholdet. Endringer skal skje skriftlig med e-post til post@goboksen.no. Du står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at du har oppgitt feil adresse eller ikke varslet om adresseendring.

Du samtykker i at Go’ Boksen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om våre produkter og produkttilbud. Du kan til en hver tid reservere deg mot bruk av persondata til bruk i markedsføring.

7 Angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen. Go’ Boksen sender deg et angrerettskjema på e-post sammen med din ordrebekreftelse.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert Go’ Boksen i samme mengde og stand som du mottok den.

Ved retur i forbindelse med bruk av angreretten må du dekke porto, og Go’ Boksen vil tilbakebetale innbetalt beløp innen 14 dager fra vi mottar pakken i retur.

Angreretten gjelder kun den første pakken. Siden alle leveranser i abonnementet er ensartede ytelser, er det ikke angrerett på videre leveranser i abonnementet etter Angrerettloven.

8 Bilder og tilbakemeldinger

Ved å sende inn bilde med og uten logo og tilbakemelding til Go’ Boksen samtykker du i at Go’ Boksen har fulle rettigheter til bildet og tilbakemeldingen, og kan bruke disse i markedsføringsøyemed.

9 Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte vilkår. Nye vilkår vil legges ut på vår nettside.

10 Salgspant

Go’ Boksen har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11 Kundeservice

Du treffer Kundeservice på e-post post@goboksen.no eller telefon 95 06 24 00 hverdager kl. 09.00-16.00.

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål.